Yönetim Sistemleri Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİLERİ POLİTİKASI

Dijital Baskılı Dokuma Makine Halılarında ve Kilim imalatında kalitede lider olabilmek için fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak müşterilerimizin ilk ve süregelen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini her aşamada sağlamak firmamızın ana politikasıdır.

Firmamızın ilk prensibi Çalışanlarına, İş Ortaklarına, Müşterilerine karşı açık ve dürüst olmaktır.

Firmamız Çalışanlarına, İş Ortaklarına ve Müşterilerine “değer katmayı” ve onlarla birlikte bir “değer üretmeyi” kendisi için en önemli görev kabul eder.

Firmamız, üretim süreçleri boyunca, kullanılan hammadde seçiminden oluşan atıkların yönetimine kadar kirliliğin önlenmesi konusunda yükümlülüklerini yerine getireceğini ve çevreyi koruyacağını taahhüt eder.

Firmamız, çalışanlarına değer verir. Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin yönetime katılması için uygun iletişim kanallarını oluşturacağını taahhüt eder.

Firmamız, çalışanlarının yaralanma ve sağlığının bozulmasının önüne geçmek için gerekli tüm çalışma koşullarını sağlayacağını taahhüt eder ve bu anlamda çalışma ortamında bulunabilecek tüm iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikeleri ortadan kaldırmıştır.

Müşterilerimizi memnun etmek için beklentilerini doğru anlar, bu beklentileri karşılamak için çözümler üretir ve müşterilerimizin kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız.

Müşteri taleplerini yerine getirirken, karşılıklı güvenilirliğe, gizlilik prensibine, ilgili standart ve yasal şartlara önem veririz.

Firmamız devamlı yenilikçi olmayı ve müşteri taleplerini ön görerek yeni çözümlere hızlı adapte olmayı prensip edinmiştir.

Firmamız, Bilgi varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirleyip güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmekte ve Üretim/hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmaktadır.

Firmamız dikkat çeken tasarımlar oluşturarak, ürünlerimize kimlik, karakter kazandırmayı ve tasarımlarımız patenti alınarak korunmasını sağlar.

Entegre Yönetim Sistemi politikamızın ve uygulamada olan tüm yönetim sistemlerimizin çalışanlarımıza benimsetilmesi ve prensiplerinin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitimler gerçekleştirilir. Planlanan eğitim programlarıyla çalışanlarımızın yeterlilik seviyelerini sürekli artırılır.

Firmamızda entegre yönetim sistemlerinin hedefleri planlanıp, analiz edilir ve süreç performansını ölçmek ve artırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirilir.

Yasal mevzuatlar dahil, ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi prensiplerine ve uygulanabilir diğer şartlara uyacağımızı taahhüt eder ve bu amaçla gözden geçirmeler yapar ve yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.