Kalite Politikamız

Dijital Baskılı Dokuma Makine Halılarında ve Kilim imalatında kalitede
lider olabilmek için fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak
müşterilerimizin ilk ve süregelen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak
kalite seviyesini her aşamada sağlamak firmamızın ana politikasıdır.
Müşterilerimizi memnun etmek için beklentilerini doğru anlar, bu
beklentileri karşılamak için çözümler üretir ve müşterilerimizin
kendilerini değerli hissetmelerini sağlarız.
Müşteri taleplerini yerine getirirken, karşılıklı güvenilirliğe, gizlilik
prensibine, ilgili standart ve yasal şartlara önem veririz.
Firmamızın ilk prensibi Çalışanlarına, İş Ortaklarına, Müşterilerine
karşı açık ve dürüst olmaktır.
Firmamız Çalışanlarına, İş Ortaklarına ve Müşterilerine “değer katmayı”
ve onlarla birlikte bir “değer üretmeyi” kendisi için en önemli görev
kabul eder.
Firmamız devamlı yenilikçi olmayı ve müşteri taleplerini ön görerek
yeni çözümlere hızlı adapte olmayı prensip edinmiştir.
Yasal mevzuatlar, TS EN ISO 9001 :2015 Kalite Yönetim Sistemi
prensiplerini uygulayarak kalite yönetim sistemimizin şartlarına uymak,
uygunluğunu gözden geçirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
Firmamız dikkat çeken tasarımlar oluşturarak, ürünlerimize kimlik,
karakter kazandırmayı ve tasarımlarımız patenti alınarak korunmasını
sağlar.
Kalite politikamızın ve uygulamada olan tüm yönetim sistemlerimizin
çalışanlarımıza benimsetilmesi ve prensiplerinin iyi anlaşılması için
sürekli ve planlı eğitimler yaparız.